Het jaar 2004, onze toneelvereniging wordt in Leuven boven de doopvont gehouden. Eerst gesticht als feitelijke vereniging maar al snel werd ze omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk. Nog altijd is ze trouw aan haar begindoelstellingen: amateurtheater mogelijk maken en beoefenen met als doelpubliek kinderen en jongeren.
Sinds het begin is Kindertheater Stekelbaars erkend en gesubsidieerd door de Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.