Disclaimer

Deze website is eigendom van de vzw Kindertheater Stekelbaars.
De informatie op deze site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Ze kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ondanks al onze inspanningen om op deze site de informatie correct en volledig te publiceren, kunnen onjuistheden zich voordoen. Wij zullen al het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten (tekortkomingen melden). Kindertheater Stekelbaars vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

De informatie op de site, links inbegrepen, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd worden. Kindertheater Stekelbaars vzw waarborgt de goede werking van de website niet en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De site kan hyperlinks bevatten of doorverwijzen naar andere websites. Dit houdt geen enkele goedkeuring in van die inhoud ervan.


Copyright

Alle foto’s op deze website zijn onderhevig aan het copyright. Het kopiëren op welke wijze dan ook is verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van vzw Kindertheater Stekelbaars.

Wil je een artikel of informatie over onze vereniging of een productie publiceren dan bezorgt Stekelbaars je met plezier het bijpassend beeldmateriaal.
Het linken naar pagina’s op deze website is toegestaan. Leuk als je de webmaster hierover een seintje geeft.